Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda


Remedium Consulting Group (Remedium CG), İngiliz ve Türk sermaye ortaklığı ile ilaç ve sağlık hizmet sektörünün her geçen yıl artan saha ve merkez bilim servisi, medikal personel ihtiyacını karşılamak ve nadir bulunan hastalıklar başta olmak üzere birçok niş tedavi alanında gerekli hassas medikal ve resmi iletişim danışmanlığını sağlamak amacı ile kurulmuştur. 

Yabancı uyruklu ilaç ve sağlık hizmeti sunan firmaların son yıllarda  Türkiye ve Ortadoğu'daki hızlı değişime ayak uydurmakta zorlanmaları, bu coğrafyadaki hastaların gerekli tedavilerine ulaşmalarını geciktirmektedir. Bilginin gücünden yola çıkarak yaşadığımız ve deneyimli olduğumuz bu coğrafyada, medikal bazlı multi disipliner pazara erişim danışmanlığı hizmet veriyoruz. Yabancı ilaç firmalarına ve yerli distribütörlerine somut veriler ve yerel dinamikler üzerinden stratejiler yaratıyor ve ilgili ülkelerdeki hedef pazarlara erişene kadar bu firmalara yol gösteriyoruz. Sağlık turizmine yönelik koordinasyon ve organizasyon projeleri yapıyoruz. Kapsadığımız coğrafya, Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgeleri. 

Remedium CG olarak ilaç sanayiinde ve sağlık hizmet sektöründe artan tüm bu ihtiyaçları karşılarken ekip arkadaşlarımızı, etkin ve verimli bir şekilde yetiştiren, kariyer odağını, başarılı sonuç odağı ile özdeşleştiren, performansı ölçüsünde ödüllendiren, yeni işler atayan ve en önemlisi sağlık gönüllüsü olduklarını unutmamalarını sağlayacak bir etik anlayışla motive eden bir kurum kültürü yaratmayı amaçladık.

Hizmetlerimizdeki en önemli hassasiyetimiz, firmalarımızın mevcudiyet gösterdikleri ve gösterecekleri ülkelerdeki imajlarını en üst kalitede sürdürmesine, yasal ve etik gerekliliklerinin eksiksiz yerine getirilmesine destek olmaktır.

Remedium, Latince'de "Şifa" anlamına geliyor. Sağlık sektöründe bilimsel iletişim ve sürdürülebilir hizmetteki problem ve ihtiyaçlara şifa olmayı amaçlamaktadır. 


Saygılarımızla,

Remedium Consulting Group