Üreticiler ve Distribütörler için İlaca Erişim Danışmanlığı Hizmetleri

Üreticiler ve Distribütörler için İlaca Erişim Danışmanlığı Hizmetleri

Üreticiler ve Distribütörler için İlaca Erişim Danışmanlığı Hizmetleri


1.
İlgilenilen ilacın verilerinin, onaylarının ve belgelerinin incelenmesi.
 
2.
İlgili tedavi alanında hasta yolculuğunun analizi ile tedavi-yöntem, tercih-mevcut tedavi seçenekleri akış şemasının netlenmesi
• Tedavi alanı ile ilgili verilerin derlenmesi.
• Fikir Lideri listelerinin çıkartılarak yüz yüze görüşmelerin gerçekleştirilmesi.
• Gerekli hâllerde danışma kurullarının gerçekleştirilip raporlanması.
 
3.
Veri ve uzman görüşlerinin akabinde ürün değerinin, uygun analiz metodları ile potansiyelinin belirlenmesi.
 
4.
Üretici ve distribütörün tesis ve şirket yapısı, teknik analizler yapılarak ürün için ideal pazara erişim ve pazarlama senaryolarının yaratılması.
 
5.
İlaç hak sahipleri ile ilk temas ya da sürdürülen temasın devamının sağlanması için üretici veya distribütör anlaşması gerçekleşmesi adına her aşamada destek olunması.


Detaylar için aşağıdaki numaradan danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.
+90 530 3442623
info@remediumcg.com