Yabancı ve Yerli İlaç Firmaları için Multi-disipliner Pazara Erişim Danışmanlığı Hizmetleri

Yabancı ve Yerli İlaç Firmaları için Multi-disipliner Pazara Erişim Danışmanlığı Hizmetleri

Yabancı ve Yerli İlaç Firmaları için Multi-disipliner Pazara Erişim Danışmanlığı Hizmetleri


1.
İlgili tedavi alanında, hedeflenen ülkedeki hasta yolculuğunun analizi ile tedavi-yöntem, tercih-mevcut tedavi seçenekleri akış şemasının netlenmesi
• Tedavi alanı ile ilgili verilerin derlenmesi.
• Fikir Lideri listelerinin çıkartılarak yüz yüze görüşmelerin gerçekleştirilmesi.
• Gerekli hâllerde danışma kurullarının gerçekleştirilip raporlanması.

2.
Veri ve uzman görüşlerinin akabinde ürün değerinin, uygun analiz metodları ile potansiyelinin belirlenmesi.
 
3.
Resmî onay mekanizmasının işletilmesi
• İlgili onay mercilerinin ve etkili paydaşların haritalanması ve yine yüz yüze görüşmelerin gerçekleştirilmesi.
• İlgili güncel resmî onay akışının analizi ve prosedüre uygun planlama ve zamanlamanın netlenerek dosyaların hazır hale getirilmesi ve onay takibinin yapılması. 


Detaylar için aşağıdaki numaradan danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.
+90 530 3442623
info@remediumcg.com